Synpunkter och klagomål

Domsagans Förskola

Synpunkter och klagomål


– en del av kvalitetsarbetet:


ESDR förskola AB med ansvar för Domsagans förskola och Åkershus förskola ser synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete.


Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i kvalitetsarbetet och uppmuntras. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.


Så här gör du:


Om du har synpunkter eller klagomål på våra förskolors verksamhet uppmuntrar vi att du tar upp frågan direkt med den det berör.


Om det inte löser problemet, ta då kontakt med förskolechef. Detta kan du givetvis också göra om du inte personligen vill kontakta den som berörs. Förskolechef tar emot din synpunkt eller ditt klagomål och informerar dig inom 14 dagar om vad som händer med ditt klagomål. Förskolechef ansvarar sedan för att vidtagna åtgärder följs upp. Upplever du ingen förbättring kan klagomålet föras vidare.

  1. Tala med den det berör


  1. Förskolechef: Diana Ghidini, telefon 0704-670297 eller mail: kontakt@domsagansforskola.se respektive kontakt@akershusforskola.se

Om man inte är nöjd med företagets hantering av klagomålet kan man göra en anmälan till Staffanstorps kommun.

Domsagans Förskola , Domsagovägen 1 245 41 Staffanstorp