Sagopedagog

Domsagans Förskola

Sagopedagog!


Vad är en sagopedagog?

En pedagog som genom sagans magi tar med barnen på en resa genom tid och rum, in i sagor, genom gammal folktro och gamla sägner som mynnar ut i historier utan dess like. Efter en ettårig utbildning via Sagokompaniet blir man diplomerad sagopedagog. Man har då gått igenom fyra steg som behandlat berättandets magi, pedagogiska metoder, sagolik musik samt utomhuspedagogik.


Vad gör en sagopedagog?

En sagopedagog berättar sagor med inlevelse och otroligt mycket fantasi, gärna med sagomagi som ledord. Språket blir sagans verktyg. Genom magi och spänning skapas olika världar hos den som lyssnar. Att väva in sagan i alla delar av läroplanen eller tvärt om, att väva in läroplanen i sagans värld är sagopedagogens uppgift. Även att leka sagor både inomhus och utomhus, tillsammans med barnen, eller för barnen. Allt beror helt på barngruppen man berättar för just då. Som sagopedagog läser man av barngruppen/åhörarna och fångar dem där de är, att skapa stämning är vitalt i sagoarbetet. När man har en berättarstund är det viktigt att inte störa gruppen som lyssnar. Varje berättarstund varar 10-20 minuter, allt för att bevara fokus och spänningen i berättelsen hos de som lyssnar.


Varför är det bra med en sagopedagog?

Barnen får genom sagor och berättelser ett utökat ordförråd, fantasin stimuleras, de lär sig lyssna och återberätta. Goda egenskaper som är viktigt för alla människor, men speciellt gynnande för barn som lär och växer.Domsagans Förskola , Domsagovägen 1 245 41 Staffanstorp