Målsättning

Domsagans Förskola

Målsättning


Målsättningen för Domsagans förskola är att skapa en trygg miljö för lustfyllt lärande åt glada, trygga och nyfikna barn.


För det lilla barnet är tryggheten genom rutiner och stabilitet extra viktigt. Därför kommer grunden för en dag på förskolan i stort sett alltid se likadan ut.


6.20 Förskolan öppnar


8.00 Frukosten serveras


8.30 Fri lek. Vi anser att lärande sker genom lek och glädje i en trygg miljö.


9.30 Samling och sedan olika aktiviteter så som rörelse, skapande, matematiska lekar, sagor, sånger och experimenterande.


11.30 Lunch


12.00-14.00 Vila. De barn som inte behöver sova läser sagor, har yoga, avslappning, lugn lek eller utevistelse under tiden övriga barn sover.


14.30 Mellanmål


17.30 Förskolan stänger


Vi är ute varje dag och i alla väder.

Domsagans Förskola , Domsagovägen 1 245 41 Staffanstorp