Föräldrasamverkan

Domsagans Förskola

Föräldrasamverkan


För att förskolan ska fungera bra och uppnå en hög kvalité strävar vi efter ett gott samarbete mellan förskolan och hemmet.


Vi erbjuder varje termin ett utvecklingssamtal där vi möts för att diskutera era barns lärandeprocesser och utveckling genom att vi går igenom den dokumentation vi kommer att ha kring varje barn.


Denna dokumentation kan vara t.ex. observationer, bilder och fotografier.


Vi kommer också att varje termin bjuda in till föräldramöte för alla föräldrar i huset för gemensam information, diskussion och annat spännande.


Förskolesamrådet har möte två gånger om året. Där deltar förskolechefen samt representanter från föräldrarna och pedagogerna.Domsagans Förskola , Domsagovägen 1 245 41 Staffanstorp